CFA Investment Summit o przyszłości polskiego venture capital

Rynek venture capital rozwija się w Polsce wolno, ale sytuacja jest już dużo lepsza niż jeszcze dziesięć lat temu — to odpowiedź na pytanie z tematu tegorocznej konferencji CFA Investment Summit, czyli „Jak blisko nam do światowej ligi?”

W konferencji organizowanej przez CFA Society Poland, stowarzyszenie zrzeszające już ponad 600 przedstawicieli branży inwestycyjnej z prestiżowym tytułem CFA, wzięło udział ponad 200 osób. Specjaliści próbowali poszukać segmentów, które dziś najlepiej wróżą funduszom, ale dyskusję rozgrzał dopiero panel „Bariery systemowe a wsparcie regulacyjne. Państwo jako partner.”

Brakuje chętnych

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych otwierając dyskusję zaznaczyła, że niestety jeśli chodzi o bariery, to pozostały one niezmienione od lat. Wśród nich na plan pierwszy wybija się brak inwestorów prywatnych i instytucjonalnych prywatnych. O tym, jakie są przeszkody w rozwoju rynku vc rozmawiali uczestnicy panelu, który odbył się w ramach konferencji „Polski rynek Venture Capital — jak blisko nam do światowej ligi?” zorganizowanej w ramach CFA Investment Summit.
— Barier jest jeszcze sporo, ale odnotowujemy już więcej transakcji, jest też o wiele więcej firm, które zarządzają venture capital niż parę lat temu — dodała Barbara Nowakowska.
Zaznaczyła przy tym, że w jej ocenie kapitału na rynku jest całkiem sporo i trzeba być meganieudacznikiem, aby nie pozyskać finansowania w zalążku funkcjonowania.
— Potem jednak rynek szybko wysycha. Od prywatnych inwestorów, powiedzmy dwudziestu można pozyskać łącznie około miliona złotych, a to za mało, aby funkcjonować na zasadach rynkowych. Funduszy z kapitałem założycielskim, na przyzwoitym poziomie 50 mln EUR, jest już bardzo mało — wyjaśniła dyrektor PSIK.
W Polsce nie ma fundacji ze znacznymi środkami, które mogłyby przeznaczyć na inwestowanie w vc, to samo dotyczy towarzystw emerytalnych, czy ubezpieczycieli. Może kiedyś znaczącą rolę na tym rynku odegrają Pracownicze Plany Kapitałowe, ale póki co pozostaje tylko liczyć na Polski Fundusz Rozwoju. Nowakowska zastanawiała się, na ile np. udział w decyzjach funduszu dotyczących tego, w co inwestuje on pieniądze zwiększyłoby zaangażowanie inwestorów. Zaraz jednak dodała, że jest to niemożliwe, bo pojawiłby się konflikt interesów. Przeszkadza też pewnie brak odpowiednich instrumentów inwestycyjnych.

PFR prekursorem

— Drogę dla inwestorów instytucjonalnych przeciera PFR i to jest szansa dla naszego rynku — wyjaśniła dyrektor PSIK.
Także w ocenie Małgorzaty Walczak z PFR Ventures jedną z największych barier rozwoju jest brak inwestorów prywatnych.
— W tym roku podpisaliśmy 21 umów, mam nadzieję, że każda z nich zaowocuje powstaniem funduszu. Udało nam się też łącznie ze środkami unijnymi pozyskać 1,6 mld zł, to są już konkretne pieniądze, które można zainwestować. Jednak nie oszukujmy się — ten rynek ciągle jeszcze jest bardzo młody, tak więc nie możemy za dużo od niego wymagać — zaznaczyła Małgorzata Walczak.
Dodała ona, że do końca 2020 roku PFR chce już zgromadzić 4 mld zł na inwestycje w vc.
Konrad Sitnik z EEC Ventures przyznał, że pojawienie się PFR diametralnie zmieniło sytuację jeśli chodzi o dostęp do kapitału, ale obawia się on, że w dłuższej perspektywie mogą się pojawić problemy związane z tym jak zestawić reżim towarzyszący wykorzystaniu środków unijnych z relatywnie dużym deficytem jakościowym projektów na rynku.
— Barierę może stanowić fakt, że reżim regulacyjny zaczyna przenikać na rynek prywatny. Do jakiego stopnia branża będzie musiała ponieść koszty administracji i współpracy z regulatorem, tego jeszcze nie wiemy, ale to może stanowić barierę rozwojową — stwierdził Konrad Sitnik.
Z kolei Piotr Serwin, dyrektor FintechTrends&Almondata przypomniał, że w Polsce mamy 800-900 mld zł ulokowanych w depozytach bankowych, a w sektorze vc zaledwie 270 mld zł.

Niedoceniona szansa

— Dlaczego unikamy rynku vc, na którym możemy przecież uzyskać nawet kilkunastoprocentowy zwrot z zainwestowanego kapitału — pytał Serwin. Odpowiedzi szukał m.in. w wolno działających sądach i problemach w wyegzekwowaniu odszkodowania od nieuczciwego kontrahenta. — Branża idzie w stronę maksymalnego bezpieczeństwa, może więc inwestorzy boją się, że mogą mieć problem z odzyskaniem środków w razie defraudu — zastanawiał się Piotr Serwin.
Przysłuchujący się dyskusji pytali, co przeszkadza dużym funduszom przeprowadzać mniejsze inwestycje. Barbara Nowakowska odpowiedziała, że to wymagałoby zupełnie innej strategii działania i innego mandatu od inwestorów.
— Fundusze mają lokować środki w bezpieczne przedsięwzięcia, nie zaakceptują więc inwestycji np. w młode tureckie spółki. Poza tym, tak naprawdę, inwestycje vc to nie produkt dla drobnych inwestorów, ale dla inwestorów instytucjonalnych — wyjaśniła dyrektor.
Czy jest więc szansa otwarcia vc dla inwestorów indywidualnych? Walczak odparła, że fundusze mają swoje strategie oparte na wyliczeniu minimalnego wkładu, np. 250 tys. EUR.
— Oczekujemy od podmiotów zarządzających własnych wkładów na poziomie 1-5 proc., to z pewnością będzie zachęta dla inwestora do powierzenia takiemu funduszowi swoich pieniędzy — stwierdziła Małgorzata Walczak.
Wtórowała jej Barbara Nowakowska, która potwierdziła, że prawo zabrania zbierać małych kwot, bo to byłaby oferta publiczna. Konrad Sitnik z EEC Ventures na zakończenie zaapelował o edukację na temat przedsiębiorczości począwszy od szkoły podstawowej — to w dłuższej perspektywie z pewnością poprawi sytuację w branży.

Warto próbować sił w Research Challenge – wywiad ze zwycięzcami

Polskie uczelnie mogą poszczycić się nie tylko coraz lepszymi wynikami na arenie międzynarodowej, lecz także zaangażowaną młodzieżą. CFA Institute Research Challenge co roku przyciąga ambitnych i zdolnych studentów, którzy są w stanie poszczycić się umiejętnościami analitycznymi na najwyższym poziomie. Co daje im udział w tego typu konkursie? Rozmawiamy z Umą Shah i Tarasem Datsenko, członkami zwycięskiej drużyny, która reprezentowała Akademię Leona Koźmińskiego w edycji 2017/2018 CFA Institute Research Challenge.

Czego można nauczyć się dzięki udziałowi w CFA Institute Research Challenge?

Taras: Jedną z najcenniejszych lekcji była praca zespołowa: umiejętności słuchania, wykonywania przydzielonej nam pracy i gotowości do pomocy innym. Drugą korzyścią była możliwość znalezienia się pod skrzydłami mentorów, zarówno akademickich, jak i biznesowych, w moim przypadku byli to Julia Kavalenka i Michał Szemraj. Zawsze dbali o to, by odpowiednio skomentować nasze założenia, doradzić, jak ulepszyć nasz raport i prezentację. Wreszcie, udział w CFA Institute Research Challenge to szansa na rozwinięcie zdolności krytycznego spojrzenia i pragnienia, by nas raport jak najbliżej odpowiadał najwyższym standardom branżowym, które promuje CFA Society Poland.

Uma: Konkurs CFA Institute Research Challenge był doświadczeniem, które pozwoliło mi nauczyć się wiele nie tylko w zakresie technicznym i analitycznym, lecz także poprzez szlifowanie umiejętności miękkich. Otrzymałam wgląd do branży equity research oraz poznałam jej najlepsze praktyki. Miałam też okazję pracować w zespole z kolegami z uczelni i naszym doradcą akademickim oraz mentorem branżowym, którzy zawsze zapewniali ciekawą perspektywę i prowadzili przez kolejne stadia konkursu. Cały projekt pozwolił mi udoskonalić moje umiejętności rozwiązywania problemów i pomógł w podniesieniu pewności siebie.

Jakie jeszcze korzyści płyną z udziału w tym przedsięwzięciu?

Uma: Przede wszystkim otrzymuje się szansę na poszerzenie wiedzy o finansach i umiejętności prezentacji. Wszystko za sprawą pracy grupowej i wsparciu doświadczonych mentorów. Mamy możliwość przełożenia wszystkiego tego, czego uczyliśmy się na studiach, na praktykę. Poza tym, jest to świetny dodatek do CV, a jeszcze inną korzyścią jest networking, jaki dokonuje się pomiędzy uczestnikami, mentorami i członkami stowarzyszenia CFA, zarówno na etapie lokalnym, jak i regionalnym.

Jak długo trwały przygotowania do konkursu? Jak ocenilibyście poziom trudności Research Challenge? Która część konkursu przysporzyła najwięcej kłopotów?

Taras: Tak naprawdę nasze 4-miesięczne wyzwanie CFA Institute Research Challenge rozpoczęło się już na poziomie uczelnianych kwalifikacji. To właśnie wtedy nasza ekipa zdała sobie sprawę z tego, jaki jest spodziewany poziom trudności i odpowiedzialności w kolejnych etapach.

Uma: Jeśli chodzi o trudność, muszę przyznać, że konkurs został skonstruowany tak, że z jednej strony odczuwaliśmy, iż jest to wymagające przedsięwzięcie, a z drugiej otrzymaliśmy ogromną pomoc w postaci doradcy Faculty Advisor, mentora biznesowego, dostęp do serwisu Bloomberg. Wszystko to sprawiło, że zadanie nas nie przytłoczyło. To, co stanowiło dla nas największe wyzwanie, to jak szczegółowa musiała być nasza analiza, szczególnie biorąc pod uwagę dostępny limit czasu. Proces selekcji informacji pod kątem zwięzłości i przejrzystości naszego raportu rzeczywiście był nieco męczący. Również podmiotowość zawarta w procesie jego tworzenia była dla nas trudna do zdefiniowania.

Taras: Inną jeszcze kwestią była konieczność dokopywania się do kluczowych informacji w celu zrozumienia zawiłości biznesu analizowanej spółki oraz tego, jak udało jej się pokonać pewne przeszkody w przeszłości. Dzięki temu mogliśmy również przewidzieć kroki, jakie powinna podjąć, by umocnić się na pozycji lidera w przyszłości.

Czy udział w lokalnym i regionalnym etapie CFA Institute Research Challenge przekłada się na polepszenie zdolności prezentacji?

Taras: Etap prezentacji wyników podczas kolejno finałów lokalnych i regionalnych był jednym z najbardziej ekscytujących aspektów CFA Institute Research Challenge. Naszym zadaniem było zmieszczenie 4 miesięcy ciężkiej pracy w 10-minutowej prezentacji, co łatwo powiedzieć, a naprawdę trudno wykonać – pod koniec wyzwania każdy z członków mojej drużyny mógł mówić o analizowanej spółce godzinami!

Uma: To jeden z najistotniejszych aspektów konkursu. Musimy popracować nad umiejętnościami miękkimi na tyle, by być w stanie zaprezentować wyniki naszej pracy przed wysoko wykwalifikowanymi członkami CFA Society. Każdy z nas ciężko pracował nad autoprezentacją, modulacją głosu, mową ciała, tak by finalnie wypaść jak najlepiej – z pewnością wykorzystamy te umiejętności w dalszej karierze.

Czy konkurs sprostał Waszym oczekiwaniom?

Uma: Myślę, że nawet je przewyższył. Podjęłam się tego zadania, ponieważ szukałam wyzwania i czegoś wartościowego do zrobienia w wolnym czasie, ale konkurs okazał się czymś znacznie większym. Ukończyłam go nie tylko z poszerzoną wiedzą, lecz także ze znakomitym doświadczeniem i siecią kolegów, z którymi być może kiedyś będę miała okazję pracować.

Czy Research Challenge to ważna i cenna inicjatywa studencka?

Taras: Zdecydowanie tak. CFA Institute Research Challenge to świetnie zaprojektowany I przeprowadzony konkurs dla młodych osób o wysokich inspiracjach, który pozwala na skonfrontowanie rzeczywistości z nakazami biznesu. Jedyną rzeczą, nad którą warto się zastanowić przed wystartowaniem, jest pytanie, czy jesteśmy w stanie poświęcić kilka miesięcy życia na zaangażowanie się w konkurs, dostarczanie wyników pod presją, zarówno czasu, jak i tą psychologiczną. Ci, których to nie odstrasza, otrzymają wspaniałą nagrodę: doświadczenie i możliwość spotkania z ludźmi o otwartych głowach, co przełoży się na życie zawodowe w przyszłości.

Dziękujemy za wywiad i przypominamy o możliwości zgłaszania się na tegoroczną edycję konkursu: www.researchchallenge.pl

Startujemy z nową edycją CFA Institute Research Challenge

CFA Society Poland po raz dziesiąty organizuje Research Challenge, konkurs adresowany do studentów, w którym w zeszłym roku wzięły udział aż 33 zespoły reprezentujące 25 najlepszych ośrodków akademickich w kraju. Zapisy na tegoroczną edycję właśnie ruszyły i potrwają do końca listopada 2018 r. Więcej szczegółów na stronie: www.researchchallenge.pl.

CFA Institute Research Challenge to interesująca propozycja skierowana do adeptów analizy finansowej, którzy mają okazję nie tylko zdobyć umiejętności analizy i wyceny spółek, lecz także doskonalić techniki autoprezentacji i przedstawiania wyników swojej pracy. Każda uczelnia może wyłonić maksymalnie dwa zespoły złożone z 3–5 członków. Konkurs nie ogranicza się jedynie do uniwersytetów ekonomicznych – mogą w nim także brać udział kierunki z obszaru finansów, a nawet politechniki.

– Najlepsze zespoły mają szansę na finał europejski w Zurychu, a potem światowy – tym razem w Nowym Jorku. W trakcie Research Challenge konkurują z ponad tysiącem uniwersytetów z całego świata. Zwycięzcy otrzymują oferty pracy w prestiżowych instytucjach, a ponadto oferowane im są stypendia, które obniżają koszty udziału w programie CFA – komentuje prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu, CFA Society Poland.

Stypendium CFA otrzymają trzy pierwsze zespoły z finału lokalnego. Udział w programach stażowych wybranym uczestnikom oferują zaś Deloitte oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji będą mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach CFA Talent Workshop, które odbędą się już 30 października 2018 r. Poświęcone będą zagadnieniom wyceny oraz analizy sprawozdań finansowych, a poprowadzą je najlepsi praktycy w branży, posiadający tytuł CFA. Informacje o warsztatach CFA Talent Workshop można znaleźć na: cfasummit.pl/warsztaty.

Do samego konkursu CFA Institute Research Challenge drużyny mogą zgłaszać się do 25 listopada 2018 r., zaś 4 grudnia poznają spółkę, która będzie stanowić przedmiot analizy w trakcie trwania edycji 2018/2019. Nad raportem pracują blisko kwartał, by zdać go z końcem lutego 2019 r. Finałowe starcie polskich uczelni odbędzie się w marcu 2019 r. na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie w zeszłym roku triumf święciły aż dwie drużyny, reprezentujące Szkołę Główną Handlową i Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

– Na wygraną w CFA Institute Research Challenge przekłada się nie tylko intensywne zaangażowanie studentów, lecz także pomoc Mentorów CFA i opiekunów merytorycznych z danej uczelni, tzw. Faculty Advisors. Nie wolno również zapominać o wsparciu ekspertów dokonujących oceny raportów oraz wreszcie partnerach inicjatywy. Na powodzenie całego przedsięwzięcia i sukces młodych ludzi składa się zatem wiele czynników – podsumowuje prof. Krzysztof Jajuga.

Dwudniowe zamknięcie etapu regionalnego odbędzie się 10-11 kwietnia 2019 r. w Zurychu (Szwajcaria), natomiast globalny finał zaplanowano na 25 kwietnia 2019 r. w Nowym Jorku (USA). Trzymamy kciuki, by wśród finalistów znaleźli się reprezentanci polskich uczelni.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: office@cfa.com.pl

Więcej informacji na stronie: www.researchchallenge.pl

Informacje o warsztatach CFA Talent Workshop można znaleźć na: cfasummit.pl/warsztaty

Trzecia konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego za nami

Profesjonalistki na co dzień zajmujące się finansami miały kolejną okazję do networkingu podczas trzeciego już spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego, cyklu wydarzeń organizowanych przez CFA Society Poland, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. 27 września na Sali Notowań GPW zgromadziło się ponad 100 osób, głównie pań, które tym razem dyskutowały na temat roli wypoczynku w ich życiu zawodowym.

Brexit zwiększa apetyt na silniejszą unię rynków bankowych i kapitałowych w Unii Europejskiej

W środę, 6 czerwca odbyła się w Parlamencie Europejskim konferencja będąca inicjatywą CFA Institute, w której wzięli udział wiodący politycy europejscy, przedstawiciele krajowych regulatorów rynku, akademicy oraz praktycy związani z rynkiem kapitałowym. Eksperci wspólnie rozmawiali o rozwiązaniach dla stworzenia bardziej harmonijnej i spójnej przestrzeni funkcjonowania regulacji i nadzoru systemu finansowego na poziomie europejskim.

Etyka i sektor finansowy oczami studentów

22 maja zakończyła się pierwsza edycja konkursu Ethics Challenge organizowanego przez Stowarzyszenie CFA Society Poland oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Finał odbył się w siedzibie głównej Urzędu KNF w Warszawie.

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział aż 13 uczelni wyższych, reprezentowanych przez 19 zespołów. Do finału przeszło 10 najlepszych drużyn, które miały za zadanie w jak najciekawszy sposób zaprezentować wnioski na postawie etycznych studiów przypadku przygotowanych przez CFA Society Poland.

− Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni popularnością wśród przyszłych finansistów naszej nowej inicjatywy, którą mamy zaszczyt współorganizować z Komisją Nadzoru Finansowego − informuje prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA SocietyPoland. − Tak duże zainteresowanie konkursem pokazuje, iż studenci potrzebują i chcą rozmawiać o etyce w sektorze finansowym.

Konkurs udowodnił, że etyka to nie tyle zbiór teoretycznych definicji oraz reguł, co ciekawa przygoda w rzeczywistym świecie, gdzie z dylematami natury etycznej mierzy się każdy z nas.

− Inwestując swój czas i energię w Ethics Challenge, chcieliśmy młodym ludziom przybliżyć  wartości wyznawane przez CFA Institute, takie jak transparentność, uczciwość, znaczenie regulacji i ich egzekwowanie oraz zabezpieczenie system finansowego − dodaje prof. Krzysztof Jajuga.

Poziom wystąpień w finale okazał się bardzo wyrównany i wyróżnienie najlepszych zespołów stanowiło dla 3-osobowego jury spore wyzwanie. Ostatecznie wytypowane zostały trzy drużyny:

Miejsce 1. zajęła drużyna reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce 2. przyznano drużynie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce 3. zajęły dwa zespoły ex aequo: team reprezentujący Akademię Leona Koźmińskiego oraz drugi zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

− Dziękuję wszystkim Państwu za aktywny udział w pierwszej edycji Ethics Challenge − powiedział na zakończenie Marcin Pachucki, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. − Czuję ogromną satysfakcję w związku z tak dużą popularnością tej nowej inicjatywy. Kwestie etyczne były dla mnie niezmiernie istotne od zawsze. Bez etyki trudno mówić o zaufaniu. Dziękuję Państwu jeszcze raz.

Kolejna edycja konkursu planowana jest na kolejny rok.

Oficjalna strona konkursu: ethicschallenge.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą fotorelacją z wydarzenia.

 

Kobiety rynku finansowego na giełdzie

Trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: CFA Society Poland, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, podpisały 10 stycznia porozumienie, zgodnie z którym powstał Klub Kobiet Rynku Finansowego.